Arts Cuncil Walesesmee-fairbairnioloNational LotteryPlatfformWelsh Government

Croeso ar fwrdd Platfform!

Rhaglen beilot dair blynedd yw Platfform y bu modd ei gwireddu drwy gefnogaeth hael Sefydliad Esmée Fairbairn a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r rhaglen yn ymwneud â gweithio a chefnogi artistiaid newydd i greu profiadau theatr a theatrig i blant, pobl ifanc a’u hoedolion, a hynny’n gwbl seiliedig ar gyfraniad ystyrlon a pharhaus ganddynt yn y broses. O ran artistiaid newydd, rydym yn golygu naill ai artistiaid sydd eisoes wedi creu dau / tri phrosiect neu artistiaid mwy sefydledig sy’n dechrau dod i amlygrwydd ym marchnad theatr i bobl ifanc am y tro cyntaf.

 Y blog hwn yw’r lle i ganfod popeth sydd wedi bod yn digwydd o ran ein hartistiaid, y Cynhyrchydd Cyswllt a rhai o’n partneriaid eraill. Cymerwch gipolwg arno, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan neu cysylltwch â’n Cynhyrchydd Cyswllt, Olivia ar olivia@theatriolo.com

Pob Hwyl gyda’r Darllen!