Arts Cuncil Walesesmee-fairbairnioloNational LotteryPlatfformWelsh Government

Amdanom Platfform

Rhaglen beilot dair blynedd yw Platfform sydd wedi’i hanelu at gynorthwyo artistiaid sy’n dod i’r amlwg o bob maes o’r celfyddydau perfformio ac sydd â diddordeb mewn creu theatr i fabanod, plant, pobl ifanc a/neu deuluoedd.

Dros y tair blynedd nesaf bydd Theatr Iolo yn cefnogi artistiaid gyda syniadau cyffrous a dewr gan weithio ar draws y meysydd theatr a pherfformiad: awduron, cyfarwyddwyr, gwneuthurwyr theatr, artistiaid y gair llafar, beirdd, digrifwyr, cerddorion, mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Bydd pob artist yn cael ei ddewis drwy wahoddiad agored, ac yn cael ei baru gyda lleoliad am gyfnod o rhwng 9 a 12 mis. Yn ystod y cyfnod hwn byddant yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc o’r gymuned leol, ac yn creu rhaglen ar y cyd o weithgaredd a digwyddiadau lloeren a fydd yn arwain at rannu neu berfformiad terfynol, gan ddechrau o’r dechrau neu a gam ymchwil a datblygu.

Drwy gyfrwng y prosiect hwn mae Theatr Iolo yn anelu at ysbrydoli pobl ifanc, cefnogi a meithrin artistiaid sydd â diddordeb mewn creu theatr ddiddorol ac o ansawdd uchel ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc a theuluol, ac annog cynulleidfaoedd i deimlo cysylltiad â’u lleoliad celfyddydol lleol. Rydym am ymchwilio i fodel arfer gorau a chreu model o’r fath drwy ymchwilio i ddulliau newydd o weithio sy’n dod ag artistiaid, lleoliadau a chynulleidfaoedd ynghyd. Bydd Platfform yn sicrhau bod modd gwneud hyn mewn ffordd ystyrlon, gonest a chydweithredol.

Nid dyma’r cyfan – gallwch ganfod mwy am y rhaglen gyfan a’i hamcanion yma: http://goo.gl/XN5rVh.

Bydd pob cyhoeddiad yn cael ei wneud drwy ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy dylech ddarllen Cwestiynau Cyffredin am Platfform  ac yna gofrestru am i dderbyn ein newyddlen a’n dilyn ar twitter. Gallwch wneud hynny o’r hafan.