Arts Cuncil Walesesmee-fairbairnioloNational LotteryPlatfformWelsh Government

Ceisiadau ar agor ar gyfer Platfform!

Posted by

Meithrin Artistiaid Yfory ar gyfer Cynulleidfaoedd Heddiw   Mae’n bleser gan Theatr Iolo wahodd ceisiadau gan artistiaid sy’n dod i amlygrwydd i fod yn rhan o drydedd flwyddyn Platfform. Dyma flwyddyn olaf ein rhaglen datblygu artistiaid. Eleni, teuluoedd sy’n bwysig …   Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer dau gyfle preswyl ac yn falch o […]

darllen mwy

Galwad am: Werthuswr/Ymchwilydd Llawrydd i Greu Dull a Methodoleg ar gyfer Gwerthuso Rhaglen Beilot (yr ail flwyddyn o raglen tair blynedd)

Posted by

Rhaglen:                                  Platfform Ffocws y Rhaglen:                Datblygu artistiaid, rhaglen gydweithredol aml-bartner, theatr i bobl ifanc, cydlyniant cymunedol, dinasyddiaeth, cynulleidfaoedd, lleoliadau Lleoliad:                                  Gellir cyflawni’r gwaith o bell (mae pencadlys y rhaglen yng Nghaerdydd) Math o Swydd:                       Llawrydd, contract sefydlog, rhan-amser Lefel y Swydd:                        Profiadol Categori’r Swydd:       […]

darllen mwy

Mae’r cyfnod cyflwyno ceisiadau ar gyfer TAITH bellach… AR AGOR!

Posted by

Mae Theatr y Sherman yn falch o gyhoeddi prosiect cydweithredol newydd gyda rhaglen datblygu artistiaid Theatr Iolo, Platfform (http://www.theatriolo.com/?q=cy/node/937), ar gyfer rhan nesaf y fenter TAITH.  Dros y misoedd nesaf byddwn yn edrych am y goreuon o blith awduron sy’n dod i’r amlwg sydd â diddordeb mewn creu gwaith newydd ar gyfer plant rhwng 10 […]

darllen mwy

20-16 Workshops

Posted by

Well – we is properly set up & running our rehearsal/workshops at The Welfare and we’re having a fine time. 3 workshops in & we have gathered a talented bunch of 16-ish year-olds and with the help of choreographer Aleksandra Jones we are seeing what all these teenage bodies and minds can make in a […]

darllen mwy

Lots to update you on…

Posted by

I am exhausted! So much to update you on. It has been another brilliantly busy period with my Platfform projects. Laura Mugridge who is directing Dear Diary and I visited Michaelston Community College and spent a couple of glorious hours with the year ten drama group. They were so helpful! They told us lots about […]

darllen mwy

What I’m Up To…

Posted by

I am reeling. I feel giddy with possibilities. I feel lucky. Lucky beyond. I feel tall and like I am really, REALLY behind my eyes. In the last week or so I’ve had a great time. I visited London to see Laura Mugridge which is a treat in itself but extra treaty because she is […]

darllen mwy

Notes from the first R&D of Dear Diary. BAM!

Posted by

Things are happening! Waaaaaaah! So we had our 3 day R&D last week. It was ruddy bloody lush. Laura Mugridge, Tom Elstob and I had a great time going to Boots and buying smells that took us back in time (Charlie Red and Lynx Africa, obv) doing lip syncs to Steam by East 17 and jumping around […]

darllen mwy